Els ANGELOTS

Escola bressol


Els Angelots sorgeix d’una idea molt madurada i que va tenir l’oportunitat de sortir endavant al maig del 2006.

Sempre hem estat una escola bressol capdavantera en metodologia amb els infants i comunicació amb les famílies.

Partim d'una concepció educativa constructivista on l'infant per mitjà de l'acció és el protagonista del seu propi aprenentatge. Per això facilitem l'acció que parteix del nen/a i li posem al seu abast els mitjans per aconseguir aprenentatges significatius d'acord amb el seu nivell evolutiu.